Capture d’écran 2019-04-08 à 11.48.12.png
 
 
 

 Obchodné podmienky 

CAVIST.
31 rue des Petits Champs
75001 PARIS
Kontakt: contact@cavist.com

 

Copyright

Značka CAVIST a logo CAVIST zobrazované na tejto stránke patria spoločnosti ADEVA. Použitie značky, alebo loga z tejto stránky bez licencie, alebo písomného povolenia zo strany vlastníkov spoločnosti je zakázané. Firma ADEVA si vyhradzuje právo pristúpiť k trestnému konaniu v prípade porušenia zákona o majetku.

Duplikovanie publikovaných dokumentov je povolené, avšak s výnimkou informácií o jednotlivcoch. Akékoľvek následné použitie týchto dokumentov, vrátane použitia na komerčné účely je zakázané s výnimkou písomného súhlasu so strany spoločnosti ADEVA. 

Zodpovednosť

Informácie, ktoré sa nachádzajú na tejto webovej stránke sú verejne dostupné. ADEVA nepreberá žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené prístupom, alebo použitím tejto  webovej stránky, vrátane vírusov, ktoré môžu infikovať Vaše alebo iné zariadenia.

Spoločnosť ADEVA nenesie zodpovednosť za akékoľvek priame, alebo nepriame škody, spôsobené prístupom, použitím,
alebo neprístupnosťou webovej stránky, alebo požadovaných informácií.

Užívateľ sa zaväzuje prevziať zodpovednosť za informácie, ktoré môžu viesť k občianskoprávnym
a trestnoprávnym priestupkom, vrátane ohovárania.

Stránky mimo pôsobenia spoločnosti ADEVA, ktoré sú prepojené s webovou stránkou prostredníctvom hypertextových odkazov nepodliehajú kontrole zo strany spoločnosti ADEVA. Prepojenia na iné stránky je  vecou dôvery, alebo partnerstva medzi spoločnosťou ADEVA a inými stránkami, ktoré majú svoje vlastné podmienky užívania a zásady ochrany osobných údajov.

Prístup na webovú stránku

Spoločnosť ADEVA si vyhradzuje právo ukončiť, alebo pozastaviť prístup na stránku. Pre potrebu zmeny akéhokoľvek obsahu, alebo funkcie stránky počas akejkoľvek potrebnej doby, bez predchádzajúceho upozornenia.